Show cart
Design & Illustration

Kajak på utställning

Alert/2 på display

Göran Anderssons Alert/2 har visats på en utställning bland akvareller, grafiska blad, glaskonst, foton och skulpturer. Ett arkitektkontor i Göteborg ordnade utställningen för sina beställare och intresset var stort för det annorlunda konstföremålet. Kul med träkajaker utanför sitt vanliga revir.

Comments

There are no comments yet.

Post a comment