Show cart
Design & Illustration

Kajakorientering

Var är vi någonstans?

Den 23 juli går startskottet för Sveriges första tävling i kajakorientering. En tävling där kunskaper i navigation och bra vägval premieras. I likhet med landorientering är även denna tävling baserad på att finna kontroller i terrängen med hjälp av markeringar på en karta. Men här är landkartan ersatt med båtsportkort och terrängskorna med en kajak, och det handlar om att läsa kortet och havet rätt för att välja den mest lättpaddlade vägen till kontrollerna.

Tävlingen arrangeras av S:t Anna skärgårds kajakuthyrning i Tyrislöt och är öppen för alla med intresse av kajakpaddling, gammal som ung, nybörjare som erfaren. Åldersgränsen är 18 år i K1-klassen men i K2-klassen har yngre deltagare möjlighet att ställa upp så länge medpaddlaren är >18 år.

I samband med tävlingen kommer även experter visa räddningsmanövrar och utrustning under temat säkerhet.

Comments

There are no comments yet.

Post a comment