Show cart
Design & Illustration

Njord – Anders Persson

Njord – Anders Persson

"Hej Björn

Igår den 30 juli var det dags att sjösätta min Njord och ta en kort premiärtur i Vänern. Kajaken kändes riktigt trevlig att paddla med och jag är säker på att jag kommer att bli nöjd med den. Jag får återkomma när jag paddlat mer.

Kajakbygget startades den 14 juli förra året och pågick ganska intensivt till slutet av september. Skrov och däck var då laminerade och klara. Sittbrunnshål och sarg var dock inte klara. Jag återupptog arbetet i början av juli i år i samband med sommarsemestern och nu är den klar. Uppskattningsvis tog bygget 150 timmar. Vid vissa moment, t.ex. tillverka ribbor och själva ribbningen, har jag dock tagit hjälp av mosters man, fästmö respektive föräldrar. Jag valde att bygga en kajak utan skott, luckor och roder för att hålla nere komplexiteten, och för att jag mest kommer att använda den vid kortare dagsturer.

Tack för en bra byggbeskrivning och en intressant och lärorik hemsida. Ett tips jag gärna delar med mig av är att använda en vanlig spritspåse för att läggen strängen med tjock epoxy runt sargen/flänsen innan cykelslangen dras dit. Spritspåse underlättar också för att lägga strängen med epoyx på relingen i samband med ihoplimning av däck och skrov.

Nästa projekt är att snickra klart grönlandspaddeln enligt din ritning.

Vänliga hälsningar
Anders Persson

Bilder bifogas.
PS. Jag är nybörjare och skall nu lära mig paddla :-) DS."

Njord – Anders Persson

Comments

There are no comments yet.

Post a comment