Show cart
Design & Illustration

Ny kajakblog!

...hittade via Kayak Journal en ny kajakblog om bygge och mycket annat. Det är Andrew Elizaga, som har hörts en del i Qajaqusa och även skrivit för MASIK och som nu alltså börjar även i egen regi...

Comments

There are no comments yet.

Post a comment