Show cart
Design & Illustration

Nyheter på engelska/ English summary

Till följd av ett påtagligt ökat intresse från främst USA, skall jag i fortsättningen försöka förse alla nyhetsnotiser med en kort engelsk översättning.

To meet the increasing interest from English speaking visitors, I will from now on include a short English summary with every news item

Comments

There are no comments yet.

Post a comment