Show cart
Design & Illustration

Nytt för kajakbyggare

Hembyggd

Det verkar som om Erik A börjar intressera sig för självbyggarbranschen. Den kajak han presenterar på sin sajt är härligt rå och manlig, ganska lättbyggd och med en tung aura av okomplicerad självklarhet i det visuella uttrycket. Titta här!.

Fast är det enkelheten som är ledstjärnan kan han med fördel gå ett steg längre: Så här till exempel...

Comments

There are no comments yet.

Post a comment