Show cart
Design & Illustration

Om träkajakers hållbarhet och underhåll...

Najad – Robert Johansson

När jag för drygt 25 år sedan började sälja ritningar för träkajaker var det två saker som oroade potentiella byggare: hur länge håller en sådan och är det inte väldigt mycket underhåll? Många tänkte på allt skrapande och målande i hamnarna om våren och på gamla gistna ekor som sakta förföll bland fiskebodar och på strandtomter. Men numera vet de flesta att stripbyggda träkajaker håller minst lika länge som glasfiberkajaker och att årligt underhåll ofta inskränker sig till en kosmetisk tvättning.

Bilden kommer från Robert Johansson i Bohuslän som byggde sin Najad  år 2000.

"Hej Björn!

Nu är det 20 år sedan som jag färdigställde vår Najad! Den åldras inte som mycket annat i vår omgivning... lika vacker som ny.

Hoppas allt är bra med dig,

Glad Påsk!

Hälsningar Robert" 

Comments

Jag har en gammalträkajak som jag skänker om ngn vill ha och restaurera. Den behöver överdel, annars verkar botten och sittbrunnen intakt. Finns i Stavsnäs på Värmdö.

Fel forum. Försök på Blocket eller Utsidan i stället. Och bifoga gärna bilder – och något sätt att komma i kontakt med dig.

Post a comment