Show cart
Design & Illustration

Rapport från bygget 1

Efter ett par hektiska dagar i källaren har prototypbygget kommit så här långt.

Nya kajaken 2002-11-08

Comments

There are no comments yet.

Post a comment