Show cart
Design & Illustration

Reviderad Nortonritning

Norton reviderades i oktober 2004 - fick ett lägre akterdäck för att vara lättare att rolla, samtidigt som akterskeppet blev en aning fylligare under vattenlinjen för att inte det totala lastutrymmet skulle försämras. Däcksprofilen blev lite rundare vilket innebar att jag kunde sänka fördäcket några millimeter men ändå få mer plats till knän och fötter. Ändringen av akterskeppet innebär att vågbildningsmotståndet sjönk en aning.

Nya Norton

En ny Norton

Så kontentan av ändringarna är att Norton fortfarande är en väldigt snabb expeditionskajak som numera också är lätt att rolla, att toppfarten ökat en liten aning (knappt märkbart, men ändå) och att vindfånget är en aning lägre.

Comments

There are no comments yet.

Post a comment