Show cart
Design & Illustration

Sälsafari på Måkläppen

Vi lyckades även i år klämma in en tur vid Måkläppen inom den "öppna" tiden då besök i sälreservatat är tillåtet. Sjösatte som vanligt strax öster om Falsterbohus i lätt bränning och 6-7 m/s syd, dimma och någon enstaka plusgrad. Trots pålandsvind var det helt isfritt vid stranden och sjösättningen var helt oproblematisk. På väg söderut längs ostsidan av sandrevlarna hamnade vi snabbt under bevakning - både gråsäl och knubbsäl höll oss under noggrann uppsikt.

De båda arterna lever i sämja på Måkläppen. Två tredjedelar av populationen tycks vara knubbsäl och en tredjedel gråsäl. Skillnaden ser man främst på att gråsälen är lite större och har en rak nosprofil, lite påminnande om en isbjörn, medan den mindre knubbsälen har en lite pudellik profil med antydan till uppnäsa och tydlig panna. De är alltså ganska lätta att identifiera även om man bara ser en del av huvudet. Totalt såg vi nog ett trettiotal sälar. Det var mycket folk på stranden - den traditionella sista-dags-kortegen med fågel- och sälskådare och söndagsflanörer - så det var knappast idé att titta efter sälar på land.

Vid sydändan av revet gick sjön lite högre - dryga halvmetern - och i det långgrunda strandvattnet bjöds på bränning och surf. För fikapausen paddlade vi tillbaka in bland dynerna för att hitta lä i den långsamt ökande vinden. Totalt paddlade vi ungefär en mil.

Comments

There are no comments yet.

Post a comment