Show cart
Design & Illustration

Slå vakt om ett fritt internet!

Just nu börjar ett möte i Dubai, bakom stängda dörrar och utan insyn, inom ITU (International Telecommunication Union). Där kommer ett stort antal stater att göra sitt bästa för att ta över kontrollera över vad som får sägas och publiceras på internet, flytta utvecklingen av internetprotokollen (HTML, CSS m fl) från den oberoende samarbetsorganisationen W3C (World Wide Web Consortium) som styrt utvecklingen i flera decennier till en ny organisation under FN:s insyn, öppna för censur, filtrering och kontroll. 

42 av de länder som sätter sig ner kring förhandlingsbordet för att kidnappa vårt internet, använder censur, filtrerar sökresultat, stänger ner misshagliga sajter och utdömer absurda straff för dem som i något avseende förargar de styrande. Bakom kulisserna har underhållningsindustrin länge lobbat för ökade befogenheter att bannlysa allt som hotar deras gamla förlegade affärsmodeller.

Protesterna sprider sig! Det finns hopp om civlisationen ;-)

Google har initierat en protestaktion som kommit att involvera hundratusentals internetanvändare i hela världen, och även om Google självklart är en part i målet och agerar i eget intresse, är detta en aktion jag tycker är viktig och som jag gärna stöder. Var med om att skicka en signal till dem som vill ta sig rätten att bestämma vad vi ska få se och höra. Skriv på! 

Comments

There are no comments yet.

Post a comment