Show cart
Design & Illustration

Smart - Leiv Henriksen

Leiv Henriksens nybyggda SmartMånga tycker att gran är ett för ljust träslag. Leiv Henriksen löste problemet genom att betsa virket innan glasfibern laminerades på plats. Några droppar bets i fernissan fördjupade tonen ytterligare.


Comments

There are no comments yet.

Post a comment