Show cart
Design & Illustration

Thule - Per Brask och Ulf Jansson

Just sjösatt - två nya Thule

"Två stycken Thule tillverkade av antingen Sibirisk lärk eller Oregon pine, (träexperterna tvistar), sjösatta i maj 2003. Har under året tillryggalagt ca 400 km, dels i havet mellan Skillinge och Smygehuk, dels i ett antal sjöar som t ex Raslången, Snogeholmssjön (där bilden är tagen vid första riktiga jungfruturen), samt Rönne å mellan Klippan och Skälderviken. Funderade länge på roder, men beslutade oss för fast skädda. Funkar perfekt!"

Hälsningar
Per Brask och Ulf Jansson

Comments

There are no comments yet.

Post a comment