Show cart
Design & Illustration

Uppdaterade häften

De uppdaterade häftenaMina tre instruktionshäften - Paddelteknik, Långfärd och Sjömanskap är uppdaterade med en hel del nytt material. Omfånget har ökat till 60-70 sidor medan utförandet är detsamma: spiralbunden A5 med skyddsomslag av plast. Ökade tryckkostnader (både på grund av det ökade omfånget men också genom att tryckkostnaderna i allmänhet gått upp lite) innebär en liten prishöjning - eller rättare sagt, priset är detsamma, men frakten som tidigare ingick tillkommer.

Comments

Kul. Blir det nån ny bok då?

Jajemensan, det finns manus till ett par böcker tämligen långt komna - och diskussionen med förlaget har inletts...

Kanon! Då har man kanske nåra nya böcker att läsa till hösten då...

Låter spännande!

Kan du yppa något om vad de kommer att handla om?

Det korta svaret är att det är 10 års utveckling av Kanotboken, spretande åt lite olika håll (av vilka en del hade förvånat mig medan jag skrev på Kanotboken). Det långa svaret skall jag be att få återkomma till lite längre fram.

Och om tid får jag nog travestera Uffe: ett par månader, ett par år, typ...

Post a comment