Show cart
Design & Illustration

Upphovsrättsindustrins mest korkade idé – hittills

Amerikansk upphovsrätt tar sig alltmer förbluffande uttryck. En juridikstudent i USA uppmärksammade nyligen att undervisningsmaterialet (National Association of Legal Assistants practice tests) innehöll en upphovsrättsvarning av det mer bisarra slaget, nämligen den här:

”These online practice tests and all items contained herein are protected by federal copyright law. No part of this examination may be copied, reproduced or shared in any manner, in part or whole, by any means whatsoever, including memorization or electronic transmission!”

Det nya och mycket kreativa här att det inte bara är förbjudet att kopiera, reproducera eller dela med sig av materialet, utan även att minnas det som stod där!

Det skall bli spännande att få höra hur de tänker se till att dessa regler efterlevs. Har de månne sett för mycket film.

Vi vet alla att det pågår en infekterad konflikt mellan upphovsrättorganisationerna som vill hindra spridningen av information och anhängarna av ett fritt internet som gör information tillgänglig.

Att försöka förbjuda studenter att minnas vad de lärt sig med hänvisning till upphovsrätt är så skrattretande patetiskt desperat och tragiskt att slutet torde vara nära för den sortens organisationer och deras juridiktrams. Jag väntar med spänning på budet om deras förestående frånfälle.

Comments

Foray into fatuousness. It would be interesting to watch them try to enforce that ludicrous overreaching injunction.

Jag har redan glömt vad jag skulle säga. Men andra funktioner fungerar - så jag ger fingret!

Flera olika associationer dök upp när jag med stigande förvåning läste och skrev om det här sanslösa utspelet:

1. luften upp på de stenrika copyrightmogulernas parnass är kanske så tunn så att det blir lite si och så med syresättningen av hjärnorna,

2. eller de författande juristerna kanske är "living the brand" som i Hugh MacLeods visitkortscartoon – MacLeods bok "Ignore everybody" är f ö en pärla för alla kreativa människor!

3. eller kanske ett blått piller för selektiv minnesradering kan göras tillgängligt – ett som måste intas under överinseende av Notarius Publikus i samband med studier av copyrightskyddat material,

4. eller kanske ett obligatoriskt inopererat chip som kan avläsas av NSA och deras kumpaner på FRA med analys och rapport av minnesstatus, så att beställarna inom copyrightindustrin kan utfärda dryga böter för vartenda kvarglömt minnesfragment. Det skulle trots allt vara en rätt måttlig ändamålsglidning – stora delar av deras intäkter kommer redan nu från utpressning.

Post a comment