Show cart
Design & Illustration

Välj språk...

Senaste veckan har jag fått ett par ritningsbeställningar på engelska, trots att de gjorts från Sverige. Mycket av ritnings- och betalhanteringen på sajten är automatiserad för att underlätta administrationen. Sajten känner av språkinställning besökaren gjort i sin webbläsare: är det svenska, danska eller norska presenteras sajten på svenska, är det något annat språk blir det den engelska versionen (om sidan finns översatt).

Språkvalet används också i betalsystemet för att välja valuta (EUR eller kronor) och porto (däremot väljer jag manuellt om en svensk eller engelskspråkig ritning skickas). Det innebär att det kostar ett par tior extra att köpa en ritning på engelska än på svenska - ännu lite mer just nu med tanke på kronans svaga ställning.

En enkel och inte helt invändningsfri metod, men med mycket få undantag blir det rätt. Med större resurser skulle det naturligtvis kunna förfinas mycket längre...

Men kolla att du beställer på svenska om du bor i Skandinavien - längst uppe till höger finns en språkvalslänk, och när du valt kommer sajten ihåg ditt val till nästa gång oavsett webbläsarinställning (en cookiefil).

Comments

Ur finländskt perspektiv är systemet rätt intressant. En liten del av oss är ju svenskspråkiga, och även somliga av de finskspråkiga kan svenska någorlunda bra. Men så finns det också en hel del som kan svenska dåligt eller inte alls, och som därför föredrar engelska. Det innebär att två personer som bor på samma ort och använder samma valuta kan få betala olika pris beroende på sina språkkunskaper. Ur finlandssvenskt perspektiv är det ju alltid trevligt med nya morötter för de finskspråkiga att lära sig svenska, men det finns också en risk att somliga känner sig diskriminerade.

Jag upplever också begreppet "Skandinavien" en smula tvetydigt; i mer strikt bemärkelse omfattar Skandinavien endast Sverige, Norge och Danmark, men det är inte alldeles ovanligt att man inkluderar även Finland (speciallt amerikaner brukar tycka om att kategorisera oss finländare som "scandinavians"). Och då intställer sig frågan vilket språk man som finlandssvensk borde välja för att priset skall bli rätt.

Som jag nämnde har jag accepterat lite förenklingar för att inte backendkoden skall växa mig över huvudet. Därför får alla svenskspråkiga beställningar automatiskt svenskt porto (24:- just nu), vilket alltså blir en form av inofficiell rabatt för danskar, norrmän och finlandssvenskar, medan finnar som beställer på engelska betalar EU-porto (44:-).

Vidare har jag valt att lägga en relevant prisökning (ökade tryckkostnader) enbart på dem som betalar med faktura (i form av en faktureringsavgift), vilket innebär ytterligare en inofficiell rabatt för dem som betalar online (morot för onlinebetalning, eftersom fakturahanteringen kostar mig en hel del mer i tid och pengar).

En del byggare är helt självgående och hör aldrig av sig förrän eventuellt en notis om att bygget är klart. Andra ringer och mailar dussintals gånger - ibland med frågor som de hade kunnat läsa i manualen, ibland med nya spännande problem eller frågor som jag får skriva in i manualen. Man skulle kunna hävda att de senare får mer valuta för sina pengar.

Så visst är det lite orättvist här och där - men inte tillräckligt (tycker jag än så länge) för att motivera ett betydligt mer komplicerat system. Automatiseringen och enkelheten har inneburit att jag lägger väsentligt mindre tid på ren administration än tidigare, och därför inte har behövt höja priserna så mycket (mängdrabatt hos tryckeriet hjälper förstås också). En Nomadritning kostade 1999 850:-, nu 900:- - hade jag följt konsumentprisindex skulle det varit 991:-.

Så enklast är att beställare i norden använder den svenska sidan att beställa från - det går alltid att ange i kommentarsrutan om man vill ha en engelskspråkig ritning.

Post a comment