Show cart
Design & Illustration

Välkommen revidering av nationalparksförslaget

Från Helena Samuelsson kom en kommentar till min klagosång häromdagen över inskränkningar av friluftslivet:

"Hej Björn!
En glädjande nyhet: demokratin verkar fungera här uppe i norra Bohuslän!"

Den fungerande demokratin manifesterar sig i en revidering (april 2008) av förslagstexten gällande allmänhetens rätt att färdas och vistas och om ordningen i övrigt i nationalparken (7 kap. 30 § MB):

Ursprunglig text till vänster – det reviderade förslaget till höger.

Det är förbjudet att: Det är förbjudet att:
1. Tälta eller göra upp öppen eld utanför anvisade platser.1. Tälta mer än två (2) dygn på samma plats och att göra upp eld utanför anvisade platser. På Nord- och Sydkoster är det dock förbjudet att tälta inom nationalparken.
3. Dra upp båtar på sandstränder.3. Dra upp båtar på eller ankra vid sandstränder. Kanoter och kajaker får dras upp på sandstränder om de placeras så att badstränder inte blockeras.

(Det reviderade förslaget i sin helhet - pdf: 335 kb) pdf-fil

Textavsnittet om förbud mot camping på Nord- och Sydkoster inom nationalparken är för mig lite kryptisk. Läser jag bara texten tycks den säga att det är campingförbud på båda öarna i sin helhet – inte bara de delar som tidigare varit naturreservat. Men på den beledsagande kartan finns ett grönmarkerat område som jag inte hittar förklaring till. Vad är det? Blått är tystområde, rött är djurskyddsområde. Är det något jag missar? (klicka på kartan för att öppna den i sin helhet – pdf-fil: 3mb) pdf-fil

utsnitt ur kartan

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen bjuder in allmänheten till hearing om Kosterhavets Nationalpark – bearbetat förslag på föreskrifter, avgränsning, entréer, förvaltning mm.

Strömstad, Stadshus den 17:e april kl 18:30
Tanumshede, Futura den 23:e april kl 18:30
Koster, Fiskargården den 24:e april kl 18:00

Uppdatering lite senare

Helena som läst underlaget noggrannare än jag, vet att det gröna området avser hastighetsbegränsning till 10 eller 5 knop, vilket knappast kan anses vara en stor inskränkning i paddlares frihet (ett par av kollegorna i Malmö Kanotklubb får väl lägga band på sig om 5 knop gäller, men det är kanske inte enbart av ondo).

Här är ett utdrag från sidan 16:

Zonindelning
8. I grön zon gäller: Motordrivna farkoster får inte framföras i högre hastighet än 5 knop under tiden 15/5 – 15/8. 8. Inom grön zon, under tiden 15 maj -15 augusti, framföra motordriven farkost i högre hastighet än 10 (5) knop.
9. Ingen motsvarande föreskrift. 9. Inom grön zon använda motordrivet laddningsaggregat eller tomgångsköra motor.
10. Ingen motsvarande föreskrift. 10. Inom grön zon framföra vattenskoter.
11. I blå zon gäller: Framföra motordriven farkost annat än till och från tilläggsplats.11. Inom blå zon framföra motordriven farkost annat än till och från tilläggsplats.
12. Förbud att varaktigt uppehålla sig i och att landstiga på öar och skär under tiden ¼ - 15/7. För Torgrimmen gäller förbudet t.o.m. 15/8.12. Inom röd zon (fågel- och sälskyddsområde) landstiga på öar och skär under tiden 1 april – 15 juli. För Torgrimmen gäller 15 augusti.

Som jag tidigare nämnts kopplas nationalparken ihop med ett motsvarande område på andra sidan norska gränsen - Ytre Hvaler - och blir en 800 kvadratkilometer stor sammanhängande nationalpark. Motsvarande regler tycks gälla: här finns förslagstexten.

Comments

Tack och lov för revideringen i alla fall! Världen är full av märkliga hel- eller halvpolitiska beslut som går en förbi innan man hinner protestera. Tur att någon var vaken i det här fallet. Bra Björn att uppmärksamma dessa frågor! Nu är det bara att hoppas att även de övriga tokförslaget du tog upp i det tidigare inlägget justeras.

Hmm ja jag mejlade ju till dig Björn men här kan alla få läsa:

I det grönmarkerade området blir det, om jag tolkar det rätt, en hastighetsbegränsning på 10 el. 5 knop, samt förbud mot att använda motordrivet laddningsaggregat eller tomgångsköra motor och förbud att framföra vattenskoter. (Se zonindelning s. 16.) Alltså ingenting som rör tältning.

(Jag har fortfarande inte hunnit läsa förslaget ordentligt så om jag tolkat fel får någon gärna rätta mig, så vi får rätsida på det här!)

/helena

Post a comment