Show cart
Design & Illustration

Dimma och dis

This page is currently available in Swedish only. I may find the time to translate it eventually, but in the meantime Google Translate may provide something intelligible.

Dimma är tämligen ovanlig i Sverige under sommaren men icke desto mindre måste en havspaddlare vara förberedd. Det innebär att alla i en grupp måste ha kompass, sjökort eller karta (och kunna använda dem) och visselpipa eller signalhorn. Det är mycket lätt att tappa kontakten när sikten plötsligt minskar.

dimma

Dimma kan komma snabbt, överraskande och ljudlöst. Plötsligt syns inte land längre. Världen krymper till en liten vattencirkel, några tiotal meter i diameter. Bekanta föremål - bojar, öar - ser främmande ut. Ljud kan komma från fel håll (en tät dimbank kan återkasta ekon). Ena stunden hör du en bil ett par kilometer bort. Nästa uppfattar du inte vad kompisen några meter bort säger. Även vana sjömän kan paddla i cirkel och vara fullständigt övertygade att de håller rak kurs. Det kan kännas tämligen säkert att hålla rätt kurs med hjälp av vind eller vågor, men oftast är det en falsk trygghet (t ex beroende på refraktion, som innebär att vattendjupet ändrar vågornas riktning)

Lita alltid på kompassen, även om det ibland kan kännas fullständigt fel. Lyssna! Land låter alltid - tåg, bilar, hundar, kor, motorgräsklippare, fåglar, bränningar etc.

Sikta alltid en bra bit vid sidan om målet (uppströms eller uppvinds). Då vet du vilket håll du skall svänga när du når landSikta alltid en bra bit vid sidan om målet (uppströms eller uppvinds). Då vet du vilket håll du skall svänga när du når land.

Tänk på att ström är svår att upptäcka i dimma. Kolla mot sjömärken, stenar, grynnor eller annat och justera kompasskursen efter strömmen.

Lyssna på sjörapporten. Varnas för dimma betyder det att sikten är mindre än en kilometer. Dis innebär sikt mellan en och tio kilometer.

Var också observant på naturliga varningssignaler. Var det dimma igår och ungefär samma väderförhållanden? Då är sannolikheten stor för dimma även idag. Är horisonten disig? Varm vind över kallt vatten.

Kajaken har en stor fördel i dimma - den är tyst. Inget motorbuller, segelfladder eller vinande i stag och vant. Lyssna! Har du klippor i närheten är det inte dumt att skrika eller vissla och lyssna efter ekot. Ett eko efter 3 sekunder innebär att du är 500 meter från klippan (ljudet hinner 1 km på 3 sekunder).

Hör du motorljud eller signaler från en stor båt (en lång signal varannan minut) någonstans i dimman är det bäst att paddla rakt mot ljudet - då är hörseln mest effektiv, du får en kompassbäring som du kan använda för att se om fartyget kommer rakt emot eller inte och du har störst möjlighet till en snabb undanmanöver åt vilket håll som helst. Håll fart på kajaken - måste du accelerera från noll är det inte säkert du hinner undan. Av samma skäl kan en grupp i det läget paddla på rad rakt mot ljudet, beredd att snabbt följa ledaren.

Hur dimma uppstår

Dimma uppstår när den relativa luftfuktigheten blir så hög att vattenångan fälls ut som vattendroppar, antingen när fuktig luft avkyls eller när luftens fukthalt ökas. Hur den bildas avgör vilken typ av dimma vi pratar om – strålningsdimma, advektionsdimma, frontdimma, sjörök eller orografiskt dimma.

  • Strålningsdimma bildas över land (eller istäckt hav) då marken i klart väder nattetid avkyls. Den kan sedan med landbrisen driva ut till havs. Den lättar oftast strax efter soluppgången. Har det regnat under dagen och klarnar upp till en vindstilla natt är risken för strålningsdimma ganska stor – älvorna dansar. Den kan uppstå och tätna snabbt och är vanligast under sensommaren och hösten.
  • Advektionsdimma bildas när varm fuktig luft förs ut över en kall land- eller vattenyta. Den hör samman med frisk vind (advektion betyder horisontell rörelse) och till skillnad från Dimfrekvens strålningsdimman täcker den ofta stora områden och kan ligga kvar i flera dygn t ex efter en varmfrontspassage under vintern, våren eller försommaren. Till havs är den vanligast i samband med frånlandsvind.
  • Frontdimma kan uppstå när en front (vanligen en varmfront) passerar och regn faller genom en kallare luftmassa. Den rör sig med fronten och är normalt ganska kortlivad.
  • Sjörök hör till höst och vinter och bildas då kall luft rör sig över vatten med högre temperatur. Avdunstningen från vattenytan mättar luften och ”sjön ryker”. En typisk situation är när det blåser svagt från snötäckt mark ut över öppet vatten - en älv eller havet.
  • Orografisk dimma är egentligen låga moln, som i höglänt terräng kan uppfattas som dimma. den när en fuktig luftmassa tvingas upp över en bergskedja och avkyls.

Bilden visar dimfrekvensen ut i Sverige (klicka på bilden för att förstora). Tänk på att detta är ett årsmedelvärde och att dimma är betydligt vanligare på vintern än om sommaren.

Comments

There are no comments yet.

Post a comment