Show cart
Design & Illustration

Build a folding kayak

Tom YostTom Yosts 'Sea Ranger' have a superb site on building folding kayaks. Here a prospective builder will find everything, from complete plans for a number of good designs to an exhaustive step-by-step manual, with instructive photographs of every step. Toms building method results in strong, light folding kayaks that can be assembled in about half an hour.

Comments

Siten verkar vara nere men jag hittade den "speglad" på http://yostwerks.org/

Riktigt bra instruktioner faktiskt.

Det har varit mycket diskussioner på Qajaqusa om Toms sajt, anledningen till att han valde att avsluta den (ett par år sedan) och det rimliga i att någon annan hittar och speglar den...

Men oavsett vilket är det synd att den avslutades.

Post a comment