Show cart
Design & Illustration

Kavat – Simon Nilsson

Kavat – Simon Nilsson

Hello Björn

A report from the winter-and-spring work in the garage workshop. The Kavat was launched yesterday in Åmänningen outside Fagersta. It performed remarkable well, stable but absolutely not boring. The work has held some difficulties and problems, mainly with laminating resulting in insufficient curing and trapped air – but that is forgotten now. An incredible feeling, paddling a sef-constructed boat! This week we leave for Skåne and Höllviken and a lot of paddling. Thank you for quick and helpful answers and above all, for a nicely designed kayak and a pedagogical manual !

Best regards
Simon Nilsson, Fagersta.

Comments

I din text skriver du . . .egenkonstruerad båt . . . Men om det är en Kavat som det också står i texten, så är det väl Björn som skall ha äran av att ha konstruerat!

Lite svengelska influenser tror jag: jag har konstruerat (eller ritat) Kavat, men Simon har byggt den. I have designed the kayak, but Simon constructed it. Amerikanismer har en förmåga att ta sig in i språket. Som någon sa (minns inte vem): Sverige är världens mest amerikaniserade land – med USA som god tvåa...

Jo Olle... Ett annat ord (hemmabygd) hade på ett bättre sätt uttryck stoltheten över att ha lyckats bygga den, vilket ju var syftet med meningen. Att ta äran för att ha ritat den var givetvis och självklart aldrig min intention.

Hej. Jag är medveten om förskjutningen i betydelse av ord som har med design, bygge, mm i engelskan och svenskan. Det var för att göra fler uppmärksamma på detta som jag kommenterade. Inte för bråka med dig Simon. Fortsätt att glädjas över ditt bygge!

Post a comment