Show cart
Design & Illustration

Kajak på Skogens dag

Skogens dag är en landsomfattande arrangemang för att öka medvetenheten om skogens värde – både kommersiellt och för naturupplevelsen. Den arrangeras av Skogsstyrelsen i samarbetat med lokala organisationer och institutioner och är en upplevelsebaserad information för alla sinnen.

I Slottskogen i Göteborg får Skogens dag det här året lite extra krydda genom att en träkajak ingår i utställningen. Det är Olof Klasons Kavat som får den äran.

Slottsskogen i Göteborg den 10 september mellan kl 10-15.

Comments

There are no comments yet.

Post a comment