Show cart
Design & Illustration

Singoalla – Knut Skjeggestad

Singoalla – Knut Skjeggestad

"Singoalla I og II er snøsatt – Knut Skjeggestad. 

I fjellet rundt bygda mi finnes mange vatn som blir altfor små for en thomassonsk havkajakk. Men de er gjerne gode fiskevatn hvor en kan drømme seg bort med stanga. Vinterens andre båtbygg ble derfor en Singoalla. (Den første var en Kavat mini, nylig rapportert om.) Singoalla må være ideell for den som ønsker seg en åpen enmannsbåt – lett å bære fra tjern til tjern. Noe lignende har jeg verken sett eller hørt om her i traktene. Kanotypen vil ganske sikkert vekke interesse blant friluftsfolk. Singoallaen nr. I ble ferdig medio februar, så det var tid til å anskaffe lisens og bygge en Singoalla nr. II på samme jigg.

Singoalla I er av gran med innslag av western red cedar, lengde 345 cm og vekt 9,7 kg (om vekta generelt, se rapporten om Kavat mini). Singoalla II er av cedar med innsalg av gran, vekt 7,4 kg. Vektene er inkl. løse seter, men uten lakk. Den førstes plusstyngde skyldes mer sparkelmasse, kraftigere fiberduk, solidere reling og at gran er tyngre enn cedar.

Singoalla – Knut Skjeggestad På byggetegninga, ved kjølen, fløt de midtre spanteomrissa sammen i et grøtete bånd. Et par spant ble derfor upresist avmerka. Feilen ble tydelig og retta opp under bygging av botnen.

Listene mine har kuv og kil, og limes sammen etter hvert. Granlistene på 5 x 20 mm var strie å vri, bøye og feste mot en fyldig kanojigg. 15 mm lange stifter holdt ikke. Spiker og skruer måtte til. Noen måtte vris med rørtang. Etter å ha blitt festa, bula listene utover mellom to bestemte spantepar (kontraspenninger). Utbulinga ble retta vha. utvendige lasker. Seinere viste det seg at rettinga hadde spent og bretta fram de ytterste hulkilkantene innvendig - fukta av lim, var det mulig. Vanlig sliping og sparkling løste problemet. Det var litt enklere å bygge Singoalla II av cedar, for disse listene var bare 15 mm breie.

Skroga ble kledd på kort tid, så utfordringa nevnt foran forsinka minimalt. Epoksyherding i vel låg temperatur økte derimot prosjekttida mye. Monteringsdelene ble produsert på kun én av mange herdedager. Stadige avbrytelser og venting er harmelig. Å bygge er jo hygge. Allergiplagene forsvant etter at temperaturen i Bua ble senka. (Se rapport om Kavat mini.) Er jeg pinlig nøye med utlufting og bruk av verneutstyr, så kan kanskje Bua fyres varm igjen.

Jeg gleder meg til å padle Singoalla på gourmetfangst i naturskjønne omgivelser – sunt for kropp og sjel, unntatt for fisken. (Sushi er veldig usunt for fisken.)                                         

Mvh. Knut."

 

Comments

There are no comments yet.

Post a comment