Show cart
Design & Illustration

Självgående politik...

Svenska Dagbladet

Enligt en artikel i SvD kommer Telia att gå till domstol med IPRED-lagen (som prackats på oss av EU:s reaktionära falang) för att den strider mot datalagringsdirektivet (som prackats på oss av EU:s något mindre bakåtsträvande falang).

Man kanske inte behöver engagera sig. Politiken verkar klara sig rätt bra ändå...

Comments

There are no comments yet.

Post a comment