Design & Illustration

Stripping the hull 2

The strips are stapled in position and the process is quick and uncomplicated. There are (at least) two ways: square sawn strips that are stapled without any glue. Epoxy is then applied over the completed hull with a large brush. The other way is using bead-and-cove strips and gluing one strip at a time with carpenters glue. The first is a faster way, the seconds may be visually more pleasing. There is no functional difference.

The last few strips on the bottom have to be fitted to the keel strip - it may take a couple of cuts before the precision is there, but then then it is a rather straightforward operation. Normally a hull is completed in a few hours

When you are satisfied, it is time to prepare for sanding…

| Back |

Comments

Hi Bjørn, why did you use glue in this photo? I thought glue was only applied when using routed bead and cove strips.

I have through the years tried a lot of different methods: gluing square-cut strips individually with small batches of epoxy, gluing bead-and-cove strips with carpenters glue with and without staples, dry stripping followed by working in epoxy afterwards etc. The photo above is from January 2005 in the midst of my bead-and-cove-and-carpenters-glue period – the Njord prototype. I could have changed all pics to new ones, but I like the idea of showing that there are many ways to get the job done, and not necessarily right or wrong...

Hej,

En fråga om metoden där man väljer raksågade ribbor utan att limma, bara klammer och sedan limmar allt på en gång med expoxy: flyter epoxyn in mellan ribborna som på detta sätt limmar ihop allt?

Hur får man bort klammer efter att epoxyn lagts på? Är inte dom då fastlimmade? Har aldrig jobbat med epoxy...

Epoxy flyter in i extremt små utrymmen (som mellan träcellerna 1/1000 mm). Däremot är krypförmågan så stor att den inte fyller stora glipor (~>1 mm) – sådana måste spacklas med förtjockad epoxy.

Klammerna är ganska lätta att få bort, och epoxyn skyddar träytan mot skador av borttagningsverktyget.

Hej Björn. Funderar fram och tillbaka om jag ska häfta och ribba torrt för att sedan limma med epoxy. Eller om jag ska limma ribb för ribb och häfta med snickarlim. Finns det några fördelar viktmässigt eller funktionsmässigt med den ena eller den andra. Blir konstruktionen starkare med epoxyn, som tränger in djupare?

Min plan är att ha raksågade ribbor som jag möjligen hyvlar kanten på för att minska glipor. Kajaken är tänkt att vara klarlackad trä. Tänker bygga i paulownia eller gran.

Hej Karl-Johan, jag missade av någon anledning din fråga. I efterhand kan jag inte konstatera någon skillnad mellan det ena eller andra sättet att limma.

Epoxy och trälim verkar hålla precis lika bra under förutsättning att det är kontakt mellan träet i fogarna. Både epoxy och trälim ger, rätt använda, en fog som är starkare än fläkstyrkan hos gran och paulownia. Men epoxy är fogfyllande med full styrka, medan vanligt trälim inte har någon större egen strukurell styrka utan bara håller ihop träfibrerna – därför passar trälim bäst till antingen profilerade eller hyvlade ribbor.

Båda metoderna kräver att alla fogar är fyllda – luftfickor kan innebära att den instängda luften expanderar under sommarsol och kan då trycka ut blåsor i glasfiberskiktet.

Viktmässigt är det en fördel med så små glipor som möjligt eftersom både epoxy och trälim väger mer än trä, men skillnaden är marginell i den färdiga kajaken.

Estetiskt kan individuellt hyvlade ribbor och trälim ha en fördel om kajaken klarlackas eftersom fogarna kan bli i stort sett osynliga. Raksågat och epoxy ger tunna mörkare linjer mellan ribborna – inte fult men måhända aningen mer rustikt ;-)

Tack för svaret. Rustikt och lite med förlåtande ribbning låter som en bra ide.

Post a comment