Visa varukorgen
Design & Illustration

Panthera.2

Specifikationer

Panther-2

Ritningssats, Panthera.2 - 1 400 SEK Beställ

Panthera.2

Panthera.2 är en ny hybrid-kajak – enkelt uttryckt en surfski med kajakdäck. Men riktigt så enkelt är det såklart inte. Även om skrovformen i grunden är en surfski (Spindrift) finns en inte obetydligt influens från Njord/2. Jag förväntar mig därför att kajaken är aningen lugnare än en renodlad surfski, men att den ändå är kontrollerbar om man skulle drabbas av en akut lust att diagonalsurfa i grov sjögång. Jag väntar mig också att man på surfskivis kan hålla en högre fart i medsjö just genom surfegenskaperna.

I grunden ligger Panthera.2 så nära surfskiidealet att ett roder är nödvändigt för att dra full nytta av potentialen (mer om skillnaden här). Ett underliggande surfskiroder är naturligtvis bäst, för precisionen i styrningen, men med lite havskajak i konceptet fungerar det bra även med att akterhängt roder – gärna då med något av de lite större bladen (eller ett integralroder). Med långfärdslast ligger kajaken lite djupare i vattnet och därmed med lite mer kursstabilitet, vilket ger en mer avslappnad paddling på långa dygnsdistanser.

Ritningen visar grundversionen, 680 cm lång, men på linjeritningen finns två alternativa versioner; 646 och 629 cm långa.

Specifikationer

Längd¹ 680/672 cm (total/kvl)
Bredd 59/55 cm (total/kvl)
Djupgående 12 cm
Sittbrunn¹ 80x40 cm
Innerhöjd¹ 29,5/21 cm (framför/bakom sittbrunnen)
Vikt² 20-25 kg
Lastkapacitet 255 kg/600 liter
Fart³ 9,9/14,9 km/h
Prismatisk koefficient 0,57
Våt yta 3,1 m²
Släpmotstånd⁴ 1,96/3,38 kp
Stabilitet⁵ 3/4 (initial/slutstyvhet)
Användningsområde Långfärd, surf, tävling i hav eller sjösystem

¹ Dessa mått kan lätt ändras efter egna önskemål
² Beroende på träslag, utrustning, noggrannhet med slipning, laminering etc.
³ Marschfart resp. motsvarande toppfart. Värdena är från början teoretiskt uträknade (Crouch´s formel) och justerade efterhand som jag kan göra relevanta praktiska tester.
⁴ Släpmotståndet i 4 resp. 5 knop mätt i kp vid angiven lastkapacitet.
⁵ Initialstabilitet resp. slutstabilitet – 1 är mycket rank, 5 är mycket stabil.

Om ritningar och bygge

Ritningsbladen rymmer den information som behövs för att bygga kanoten. Spant, stävar och eventuella konstruktionsdetaljer i fullskala. Linje- och konstruktionsritning i skala 1:10. Viktiga detaljer eller idéskisser i full skala. Sittbrunnen, 80x40 cm i fullskala. Ritningen visar grundversionen, 680 cm lång, men även två alternativa längder; 646 och 629 cm.

Med ritningssatsen följer en illustrerad byggmanual med 36 sidor, som går igenom alla moment – tillräckligt detaljerat för att även en helt ovan byggare skall klara av att bygga kajaken.

Ritningssats, Panthera.2 - 1 400 SEK Beställ

Kommentarer

Have a nice day, I have to commend your work on the web and, obviously, on the designs of your vessels. Very interesant and inspiring. I built Auk 14 from Guilemont kayaks and this year two Chessapeek 17. Until a month ago I discovered your kayak designs. I want to build a Phanter 2 double-oak. In your speed table, you have a low travel and max speed compared to kayaks like Thule 2, Nomad 2, Alert 2. I think Panther 2 should be faster.Sorry, my English, but translated by Google.

You are quite right. The figures given are not Panthera's. They ended up there by mistake. I have corrected them now, from the latest hydrodynamical set of data: speed 9,9/14,9.

Then, of course, these kayaks are different and they perform better or worse in different conditions. Panthera.2 has an edge at surfing big waves and would leave a Nomad/2 far behind. But on more calm conditions the difference is small since Pantera.2 has more load capacity than Nomad/2 and thus increased drag.

This data is an indication of the potential, but can never be taken to exactly express the true performance of a kayak.

Skriv en kommentar