Visa varukorgen
Design & Illustration

Panthera.2

Specifikationer

Panther-2

Ritningssats, Panthera.2 - 1 400 SEK Beställ

Panthera.2

Panthera.2 är en ny hybrid-kajak – enkelt uttryckt en surfski med kajakdäck. Men riktigt så enkelt är det såklart inte. Även om skrovformen i grunden är en surfski (Spindrift) finns en inte obetydligt influens från Njord/2. Jag förväntar mig därför att kajaken är aningen lugnare än en renodlad surfski, men att den ändå är kontrollerbar om man skulle drabbas av en akut lust att diagonalsurfa i grov sjögång. Jag väntar mig också att man på surfskivis kan hålla en högre fart i medsjö just genom surfegenskaperna.

I grunden ligger Panthera.2 så nära surfskiidealet att ett roder är nödvändigt för att dra full nytta av potentialen (mer om skillnaden här). Ett underliggande surfskiroder är naturligtvis bäst, för precisionen i styrningen, men med lite havskajak i konceptet fungerar det bra även med att akterhängt roder – gärna då med något av de lite större bladen (eller ett integralroder). Med långfärdslast ligger kajaken lite djupare i vattnet och därmed med lite mer kursstabilitet, vilket ger en mer avslappnad paddling på långa dygnsdistanser.

Ritningen visar grundversionen, 680 cm lång, men på linjeritningen finns två alternativa versioner; 646 och 629 cm långa.

Specifikationer

Längd¹ 680/672 cm (total/kvl)
Bredd 59/55 cm (total/kvl)
Djupgående 12 cm
Sittbrunn¹ 80x40 cm
Innerhöjd¹ 29,5/21 cm (framför/bakom sittbrunnen)
Vikt² 20-25 kg
Lastkapacitet 255 kg/600 liter
Fart³ 9,1/13,1 km/h
Prismatisk koefficient 0,57
Våt yta 3,1 m²
Släpmotstånd⁴ 1,91/3,18 kp
Stabilitet⁵ 3/4 (initial/slutstyvhet)
Användningsområde Långfärd, surf, tävling i hav eller sjösystem

¹ Dessa mått kan lätt ändras efter egna önskemål
² Beroende på träslag, utrustning, noggrannhet med slipning, laminering etc.
³ Marschfart resp. motsvarande toppfart. Värdena är från början teoretiskt uträknade (Crouch´s formel) och justerade efterhand som jag kan göra relevanta praktiska tester.
⁴ Släpmotståndet i 4 resp. 5 knop mätt i kp vid angiven lastkapacitet.
⁵ Initialstabilitet resp. slutstabilitet – 1 är mycket rank, 5 är mycket stabil.

Om ritningar och bygge

Ritningsbladen rymmer den information som behövs för att bygga kanoten. Spant, stävar och eventuella konstruktionsdetaljer i fullskala. Linje- och konstruktionsritning i skala 1:10. Viktiga detaljer eller idéskisser i full skala. Sittbrunnen, 80x40 cm i fullskala. Ritningen visar grundversionen, 680 cm lång, men även två alternativa längder; 646 och 629 cm.

Med ritningssatsen följer en illustrerad byggmanual med 36 sidor, som går igenom alla moment – tillräckligt detaljerat för att även en helt ovan byggare skall klara av att bygga kajaken.

Ritningssats, Panthera.2 - 1 400 SEK Beställ

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar