Visa varukorgen
Design & Illustration

Röster om Alert/2

Vi startade nära Kungsviken på Orust och paddlade till Bassholmen i skaplig motvind och vi kunde snabbt konstatera att vår kajak var snabbare än kompisarnas "Reinbow Twin" trots deras större erfarenhet och att vi hade svårt med samarbetet, jag med en gammal europapaddel och hustrun med västgrönlandspaddel.
Göran Andersson

Alert/2

Bilder | Specifikationer | Mer om | Bakgrund och historia

Ritningssats, Alert/2 - 1 700 SEK Beställ

Snabbtitt på prestanda


manöverbarhet

kursstabilitet

marschfart

toppfart

initialstabilitet

slutstabilitet

lastkapacitet

Rekommenderad utrustning: justerbar skädda roder skott/luckor

Alert/2, ritad 1999, är en tvåmanskajak med samma egenskaper som Alert. De större måtten gör Alert/2 snabbare, stabilare och med ännu lugnare rörelser i sjögång. Den blir också svårare att styra. Ett väl samtränat par klara sig på paddelskicklighet men de flesta Alert/2 bör byggas med ett uppfällbart släproder.

Ritningen visar tre däcksarrangemang: två sittbrunnar nära varandra vilket fungerar bäst i sjögång eftersom tyngdpunkten hamnar relaivt nära mitten av kajaken, två sittbrunnar med packbrunn/barnsittbrunn mellan och en stor, öppen sittbrunn av klassisk typ som är olämplig till havs och svår att hålla torr men som har fördelen att packningen är lättåtkomlig och att kajaken kan paddlas av en ensam person som sitter i mitten

Bilder

Första byggetAlert/2 - byggd av Göran AnderssonAlert/2 - byggd av Göran AnderssonAlert/2 - byggd av Göran AnderssonAlert/2 – Erik Granberg

Specifikationer

Alert lines

Längd¹ 620/567 cm (total/kvl)
Bredd 61/56 cm (total/kvl)
Djupgående 12 cm
Sittbrunn¹ 98x40 cm
Innerhöjd¹ 31/30 cm (framför/bakom sittbrunnen)
Vikt² 22-27 kg
Deplacement/volym⁶ 265 kg/650 liter
Fart³ 9,6/13,1 km/h
Prismatisk koefficient 0,6
Våt yta 2,84 m²
Släpmotstånd⁴ 2,01/3,74 kp
Stabilitet⁵ 5/5 (initial/slutstyvhet)
Användningsområde Långfärd till havs, i skärgård, i sjö eller älv (även fors). Motion och dagstur.

¹ Dessa mått kan lätt ändras efter egna önskemål
² Beroende på träslag, utrustning, noggrannhet med slipning, laminering etc.
³ Marschfart resp. motsvarande toppfart. Värdena är från början teoretiskt uträknade (Crouch´s formel) och justerade efterhand som jag kan göra relevanta praktiska tester.
⁴ Släpmotståndet i 4 resp. 5 knop mätt i kp vid angiven lastkapacitet.
⁵ Initialstabilitet resp. slutstabilitet – 1 är mycket rank, 5 är mycket stabil.
⁶ Deplacement är kajak + paddlare + last. Räkna bort kajakens vikt för att få lastkapaciteten.

Om ritningar och bygge

Till Alert/2 går det åt ungefär 380 löpmeter ribb (20x5 mm) inklusive marginal för spill och ett och annat misstag mm, 19 meter glasfiberväv (ca 160 gr/m2 på 100 cm bredd). Epoxyåtgången är svårare att ange eftersom den till stor del beror på hur den appliceras, men ungefär 8 kg är ett rimligt riktvärde. Värdena gäller om du bygger enligt ritningen – ändrar du längd eller annat måste du såklart justera åtgången proportionellt.

Tre sittbrunnsarrangemang

På ritningen finns förslag på tre olika sittbrunnsarrangemang: standardversionen, som fungerar bäst hydrodynaiskt, sittbrunnarna längre isär med plats för en barnsittbrunn/lastlucka och den gamla typen öppen sittbrunn.

Alert plans

Med ritningssatsen följer en illustrerad byggmanual med 36 sidor, som går igenom alla moment – tillräckligt detaljerat för att även en helt ovan byggare skall klara av att bygga kajaken.

Ritningssats, Alert/2 - 1 700 SEK Beställ

Minsta fönstermått för att lyfta ut den färdiga kajaken: 62x39 cm

Bakgrund och historia

För mer information se Alert.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar