Show cart
Design & Illustration

Najad

Images | Particulars | More about

Plans, Najad - 130 EUR Purchase

The configuration of the stems reduces luffing in a beam wind but it will also make it harder to turn into the wind at speed. A rudder is recommended. Packing through the cockpit is not a very good proposition with a low aft deck – I recommend that Najad is built with bulkheads and hatches. 

A comment from a Norwegian builder:

"Hei Bjørn! Min Najad er ferdig! Oj, oj, oj for en båt. Den har presis de egenskapene jeg var ute etter. Hurtig ekspedisjonsbåt – konseptet fungerer perfekt. Rask, god lastekapasitet, veldig stabil, optimalisert for ror, gunstig for konkuransepadling og vingåre. Dette er en havkrysser, jeg er meget fornøyd." 
(my translation:) Hello Bjørn! My Najad is finished, and whoa, what a Kayak! It has exactly the qualities I was hoping for. Fast expedition kayak – the concept works as advertised. Quick, roomy, stable, designed for rudder, excellent for competition paddling with wing paddle. Thia is an open sea cruiser, I am very happy. 

 

...and another:

Jeg er en alminnelig fyr på 175cm og 57 år gammel, jeg padler raskere med Najad en med andre kajakker. Jeg får 12,3-12,4 km/t på Najaden når det er flatt og uten strømninger. Jeg ser da at kajakken ikke bygger bølger rundt forskipet, det ser veldig bra ut. (Under litt gunstige forhold har jeg vært over 13 km/t)
Toppfarten holder ikke lenge men jeg kan holde 9 km/t i ca. 1 mil. (8,4 i snitt på 23 km)
10 km/t går bra i ca. 1 km.
Najad er den kajakken jeg padler raskest med under alle forhold.
(my translation:  I am an ordinary guy, 175 cm and 57 years old. I paddle faster in Najad than in any other kayak, reaching 12,3-12,4 km/h on flat water without currents. I can see that there are almost no bow-wave, it looks really good. In optimal conditions, I have been over 13 km/t.
That speed is of course on short distances, but I can do 10 km/h over 1 km, 9 km/t on 10 km and have done 8,4 over 23 km.
Najad is the over-all fastest kayak in different conditions.

 

...and one from Nya Zeeland:

The design more then lived up to expectations. The first thing I noticed was the speed of the kayak, my normal touring speed has now gone from an average of 7km per hour to 8.5km. The Najad carves a turn better then any other kayak I've paddled and despite it being a calm day it breezed through the occasional 20knt gusts with out any noticeable weather cocking even with the rudder up. The kayak also rolls well and I could do my all my GP rolls without a problem. Unfortunately I could only find boat wakes to surf today but it handled them well."

 

Images

Sven Knutsson testar Gösta Schwartz NajadRobert Johansson i nybyggd NajadRobert Johanssons NajadNomad och Najad - Gösta Schwartz i KalmarNajad – Birger AarmoNajad – Birger Aarmo

Particulars

Najad, lines

A narrower version – 52/50 cm – is available for those who want even more exciting perfomance. Specify when ordering.

Length¹ 580/541 cm (overall/WL)
Beam 55/53 cm (overall/WL)
Draft 11 cm
Cockpit¹ 80x40 cm
Height¹ 28.5/20 cm (in front of/behind the cockpit)
Weight² 17-23 kg
Displacement/volume⁶ 150 kg/400 litre
Speed³ 7.8/11.1 km/h
Prismatic coefficient 0.57
Wetted surface 2.31 m²
Drag⁴ 1.7/3.08 kp
Stability⁵ 4/5 (initial/secondary stability)
Intended use Expedition and touring, coastal and deep sea. Day tours and exercise.

* These dimensions can be adapted to suit personal needs or wishes.
** Depending on type of wood, equipment, care with epoxy usage, sanding etc. etc.
*** The speed numbers are based on mathematical standard formulas (175 lb paddler + 30 lb carco weight) and corrected from the kayaks actual performance om trials, on tours and in races.
⁴ Calculated resistance in 4 and 5 knots (at nominal load capacity).
⁵ Initial stability and secondary stability on a subjective scale, where 1 is very tippy and 5 is very stable.
⁶ Displacement is kayak + paddler + load. Count off the kayak weight to get the load capacity.

Stability curves

Stability

The curve shows the calculated stability with a static load, and therefore of limited use for a real paddler. The part of the curve near zero degrees indicates the initial (primary) stability – the steeper the curve, the more stable. The part of the curve left of the peak indicates end (secondary) stability – the higher and wider, the safer you feel edging the kayak. The position of the peak shows also how much the kayak can be leaned without tipping over. The part of the curve to the right of the peak with rapidly decreasing righting moment is almost impossible to take advantage of.

Plans

The plan sheets contain the information needed to build the kayak/canoe. Station molds, stems and construction details are full scale. For kayaks the recommended cockpit size is shown half scale with offsets for a full scale drawing and advice on altering the size. On the plans you will also find advice on how to shorten or lengthen the craft. Lines and construction drawings are in metric scale 1:10.

Najad, plans

The illustrated step-by-step building manual is in Swedish only, but it is available online in English: it covers all steps in detail and will guide first-time builders through the project.

Plans, Najad - 130 EUR Purchase

Minimum window dimensions to get your kayak out from the workshop:
56x30cm

Comments

1.Har du möjligen värden för Najad i den smalare versionen?

- fartsiffror

- stabilitet med olika belastningar.

2.Varför skiljer sej stabiliteten i jämförelsediagrammet (110kg statisk belastn)så markant från motsvarande siffra i Najads egna kurvor ( 70+35=105kg ).

MVH

Kaj A

Kaj, jag har inte gjort någon hydrodynamisk datakörning med den smala Najad (eller Nomad) – de tillkom på beställning utan något större jobb med kravspecifikation eller beräkningar.

På vad sätt skiljer de sig? Om du räknar 90 kg paddlare och ca 16-20 kajak, hamnar de väl på ungefär detsamma värde?

Det beräkningsunderlag som de flesta dataprogram använder är John Winters KAPER, som är konstruerat för ganska breda och korta kajaker som de oftast såg ut för 34-40 år sedan (Här kan du läsa mer om detta:).

För att stabilitetsvärdena skall bli meningsfulla för långa smala kajaker har jag fått "fuska" genom att sänka tyngdpunkten för beräkningar med ett par centimeter för alla mina kajaker (utan den lilla egeneheten skulle flera av mina kajaker få negativ stabilitet: dvs de skulle välta av sig själv).

Det är länge sedan jag mätte Najad och jag minns inte längre med vilken tyngdpunkt de båda mätningarna är gjorda – bara att alla kjakerna i tabellen är med samma tyngdpunktsläge, för jämförelsens skull.

Tack för ditt snabba svar! jag fattade inte att totalvikten 110 kg är inklusive kajakvikt men Najadens egna stabil.kurvor är exklusive den.

Iallafall fattar jag inte den stora skillnaden för värdet på paddlare 90 kg, utan last (max-värdet c.48Nm) och paddlare 70 kg med last 20kg. Mycket förenklat borde man väl kunna interpollera mellan 70+0 kg och 70+35 kg. Då skulle paddlare 70kg med last 17,5kg få ett max-värde på 67-68Nm istf 48Nm. Det intresserar mej eftersom jag med största sannolikhet kommer att fastna för Najad (den smalare) och råkar väga 70kg.

MVH

Kaj

Last packas (helst) nere i kajaken med låg tyngpunkt nära vattenytan. En paddlare har tyngdpunkten 25-30 cm ovanför kajaken.

20 kg extra last ökar alltså stabiliteten, medan 20 kg extra paddlare minskar stabiliteten (allra värst om han dessutom är lång och axelbred ;-).

Förlåt mej min dumhet!! Tänkte i alltför enkla spår (:))

Kaj

En mycket vanligt tankegång, Kaj. Jag får diskutera den skillnaden så gott som var gång jag pratar kajakegenskaper ;-)

Hej Bjørn

Jeg trænger til et projekt i vinter, og er blevet lidt varm på Najaden. Den ser ud til at kunne supplere min Kavat, som jeg med stor glæde har roet flere tusinde kilometre i. Jeg har roet Sea Challenge Fyn 300 km. med en gennemsnitsfart af 7,8 kM/h. Jeg forstår at Najaden er hurtigere med støre lastkapasitet.

Mit spørgsmål er om den mister egenskaber ved at blive ændret til ca. 5,6m. (Værkstedets kapacitet).

Venlig hilsen

Jens Madsen

Hej Björn !

Har mycket länge funderat på din Najad. med respekt för den tid och arbete du lagt ned på kajaken har jag en förfrågan ang. skrovets form.

Är det möjligt att göra den svagt rundbottnad som t ex Seabirds Qanik ?

Blev förvåndad i sommras då min vän som är en god nybörjare köpte Seabirds stora expedition och jag hade min köpta Thule (din design) 5,40 m, men hade inte en chans att hålla hans paddelfart trots 11 säsonger med egen kajak och många,många mil i kroppen.

Har du något svar på det ?

Hälsningar Jan-Erik

Nej det har jag inget bra svar på. Både Thule och Expedition är tämligen snabba kajaker med bra lastkapacitet. Skillnaden i skrovform bör innebära att Seabirden kan vara något snabbare olastad, men också rankare, men den skillnaden kompenseras i det övre fartregistret av Thules större längd. Lastade till konstruktionsvattenlinjen bör istället Thule ha en liten fördel.

Eftersom jag inte sett din Thule, kan jag inte gissa – men den vanligaste anledningen till onödig friktion på hembyggda kajaker är ojämn ytstruktur (otillräcklig slipning och/eller slarvig ytbehandling), olämpligt utformade stävar (framför allt akterstäven), roderutformning eller -montage som skapar turbulens etc.

Några få Thule är byggda utan roder, vilket inte är en bra idé – den är ritad för roder. Utan ett sådant får använda mycket av kraften för att hålla kursen.

Men har du en perfekt ytbehandlad och utrustad Thule återstår nog bara att din kompis är en stark och uthållig naturbegåvning...

Najad är en snabbare kajak än Thule (återigen främst i övre delen av fartregistret), och den har mycket rundare slaglinjer än Qanik: bilder, Najad överst – Qaniks skrovform är optimerad för stor manöverbarhet, men inte för fart.

Tack för ett snabbt svar. Lutar nog åt att bygga en Najad.

Undrar över att du anger snabbare marchfart för Najad jämfört med Nomad , men än snabbare toppfart på Nomad. Stämmer det och varför ?

Hälsningar Jan-Erik

Totala motståndet är friktion som ökar tämligen linjärt med farten, och som beror på våta ytans storlek och jämnhet (och vattentemperatur, salthalt och lite annat), och vågbildningsmotstånd som ökar logaritmiskt och som beror på skrovets form, volymfördelning mm. Därför kan små skillnader i skrovform/utrustning ge lite oväntade effekter -t ex är hög toppfart ofta kombinerad med sämre "glid" i marschfart och tvärtom.

När det gäller Nomad-Najad är detta ingen skillnad jag kunnat räkna ut, utan baserar det uteslutande på att ha paddlat en hel del i båda och paddlat i sällskap där båda ingått.

Skillnaden är såklart inte mer än nätt och jämnt märkbar ;-)

Hei. Jeg har planer om å bygge en Najad i vinter, og har lest "alle" sider du har skrevet om temaet. Dette blir mitt første hjemmebygg. Men; jeg har ett helt enkelt spørsmål. Hva anbefaler du av løsninger til ror på denne kajakken? Anbefaler du å bygge også dette selv, eller finnes det ferdige løsninger som kan passe- og fungere?

Jag anbefaler ingenting utan att Najad bör ha ett roder för att fungera som tänkt. Bygg ett själv om du har tid, resurser och vet hur du vill ha det, eller köp ett färdigt för att spara tid i bygget.

Väljer du det senare är SmartTrack en flexibel och pålitlig lösning.

Hvorfor er der så stor forskel på march fart nomad i forhold til najad?

Det stämmer inte. Jag har justerat. Siffrorna är från början de teoretiskt beräknade, men jag justerar när riktiga fartsiffror finns tillgängliga – från mina egna tester, tävlingsresultat eller uppgifter/uppskattningar från kajakägare. Efter ett par års småjusteringar finns alltid risken att det smyger sig in oönskade tendenser.

Men fart är relativt. En teoretisk jämförelse mellan Njord, Nomad och Najad skulle kunna se ut så här. Najad har längst vattenlinje och alltså den teoretiskt högsta toppfarten. Men det hämmas en aning av att den våta ytan är större än Nomads och Njords och att PC är aningen lägre än Nomads – som har kortast vattenlinje vilket borde vara en nackdel för toppfarten, men de utfallande stävarna innebär att en stark paddlare kan pressa upp Nomad en bit över den teoretiska toppfarten (när bog- och häckvåg klättrar upp längs stävarna) medan en svagare paddlare inte har krafter nog för det. Nomad har högst PC vilket innebär en potential för högra toppfart på bekostnad av lite mer motstånd i lägre farter. Njord har vattenlinjelängd ungefär mitt mellan de andra, men lägre PC vilket borde vara en fördel för marschfart men en nackdel för toppfart – i praktiken har det visat sig att jag håller högre medelfart totalt sett i Njord än i någon av de andra båda – kanske beroende på att lägre PC kan ge smidigare gång i besvärliga vågförhållanden (och det kanske också kan bero på att jag hunnit bli en duktigare paddlare när jag började använda Njorden ;-)

Väger man in allt detta plus de praktiska prov jag gjort bör Nomad och Najad ha ungefär samma toppfart, en aning högre än Njord, medan Nomad och Njord är aningen lättare att hålla fart på i marschfartsområdet (vad det nu är) och att Njord vinner över de båda andra som långfärdskajak i "blandad körning" (aningen högre marschfart med full last, skiftande väderförhållanden och med samma arbetsinsats).

Längd och bred och sådant är fakta – fart och stabilitet är känsla och relativitet...

Jeg er meget fornøyd med min Najad. Jeg får ganske god gjennomsnittsfart og den er meget god i sjøen. Nå har jeg fått prøvd den i både medsjø, sidesjø og motsjø. Den takler alle forhold helt utmerket.

Tack för kommentaren. Alla tre ovan diskuterade kajaker, Njord, Nomad och Njada, är generellt sett mycket snabba jämfört med de allra flesta havskajaker i kajakbutiken – till viss del beroende på att jag prioriterar fart (ofta också manöverbarhet) framför nybörjarvänliga parametrar som stabilitet och volym, men främst genom att träkajaker väger betydligt mindre än komposit- och plastkajaker.

Nada encuentro Njada ;-)

Tänk att man kan skriva så fort med pekfingrarna att tanke- ocxh kontrollapparaten inte hinner med ;-)

Post a comment