Show cart
Design & Illustration

News archive

News from February 2005

Vinterpaddling i Kanada

Härliga bilder från vinterpaddling i Montreal (2005 Montreal Madness). Från Qajaqusa och Nicholas Bertrand: http://wazop.net/tmp/icemen2005.mov (filmsnutt Quicktime 9,8 Mb)

Read full post

Köp en grönlandspaddel

Den som är mer intresserad av att paddla än av att snickra kan nu köpa en välgjord grönlandspaddel från en som verkligen vet hur de skall se ut - Martin Nissen från Qajaq Köpenhamn. Ravn Hamberg har provat och blev lyrisk...

Read full post

Grönlandsestetik

Bilden från SRVi som från olika håll börjat skrapa lite på den grönländska kajakkulturen fascineras ofta av den enkla och självklara estetik som både kajaker, paddlar och jaktredskap utstrålar. För mig för det tankarna både till Shaker-design från USA och till det svårfångade japanska wabi-sabi-begreppet (wabi-sabi står ungefär för den okonventionella skönheten hos föremål som är icke-perfekta, ofullständiga, enkla, jordnära och opretentiösa).

Inte heller vetenskapen är numera opåverkad av den grönländska estetiken. På lördag disputerar Maria Hinnerson-Berglund vid Göteborgs Universitet med en avhandling betitlad: Mobilitet och estetik. Nuukfjorden på Grönlands västkust som människornas livsvärld för cirka 4000 år sedan

Författaren/arkeologen har noterat att estetiken - i betydelsen det sköna och upplevelserika - alltid är påtagligt närvarande i grönländsk arkeologi, men ofta förbisett i tidigare forskning om de tidiga eskimåkulturerna. Därmed missar man en viktig möjlighet till inblick i de förhistoriska människornas emotionellt kognitiva värld (upplevelsen är basen för all kunskap).


Abstract

Redan för omkring 4000 år sedan levde människor runt den mer än tio mil långa Nuukfjorden på Grönlands västkust. Dessa människors liv präglades av mobilitet, men även av ett stort mått av estetik. Boplatser och föremål är ofta mycket vackert och precist utformade. Maria Hinnerson-Berglund visar i sin avhandling i arkeologi att estetikens funktion är en viktig komponent när det gäller att försöka få inblick i dessa förhistoriska eskimåers emotionella och kognitiva värld.

Avhandlingsförfattaren har i samarbete med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv och tillsammans med studenter från Ilisimatusarfik, Grönlands universitet i Nuuk, funnit, grävt ut och beskrivit ett tiotal boplatser. Boplatserna dateras till den period av Grönlands förhistoria som kallas Saqqaqkulturen, en paleoeskimåisk stenålderskultur som fanns i Grönland under drygt 1500 år från ca 4500 till omkring 3000 år före nu.

Enligt Hinnerson-Berglund utmärktes dessa människors liv av mobilitet och estetik, som avspeglas i boplatsernas storlek och läge samt i fyndens antal och utformning. Förutom en rad eldstäder med träkol som C14-daterats har de arkeologiska fynden bl.a. bestått av ändblad till skinnskrapor, sticklar, borr, pil-, spjut- och lansspetsar, som ofta är mycket vackra och precist utformade.

Den arktiska naturen och djurlivet i Grönland utmärks av stora kontraster. I Nuuk-området är tidvattenskillnaden upp till fem meter och från det inre av fjorden kommer många isberg som bräckts av från inlandsisen seglande. En aspekt av avhandlingen handlar om mobiliteten under Saqqaqperioden, med fokus såväl på rörelserna i naturen och fluktuationerna i faunan som på de dåtida Nuukfjordsbornas ursprung, flyttningsmönster och levnadssätt.

Estetiken behandlas sedan både som begrepp och funktion. Avhandlingsförfattaren ägnar särskild uppmärksamhet åt att estetiken – i betydelsen det sköna och upplevelserika – alltid är påtagligt närvarande i grönländsk arkeologi. Detta har emellertid inte visats särskilt vetenskapligt intresse i relation till det tidiga paleoeskimåiska samhället förut. Därmed har man inte tillvaratagit de möjligheter som kan finnas att nå inblick i den förhistoriska människans emotionellt kognitiva värld. Ett viktigt syfte med Hinnerson-Berglunds studie har därför varit att undersöka teoretiska och metodologiska ingångar till en kvalitativ analys av fynden från Nuukfjorden och på så sätt försöka skapa en så fullödig bild som möjligt av hela den förhistoriska livsvärld som var paleoeskimåernas.

Det livsvärldsbegrepp som åsyftas i detta sammanhang ligger närmast Edmund Husserls och Maurice Merleau-Pontys definitioner, där livsvärlden är ”hela den värld som är levande närvarande i våra varseblivningar”. Upplevelsen är med andra ord basen för all kunskap. Förutom de traditionella arkeologiska analysredskapen typologi och stil behandlas i detta sammanhang även konsten som fenomenen, liksom perception och intuition tillsammans med människors olika föreställningar om verkligheten. Syftet är att klargöra dessa begrepps betydelse i relation till arkeologisk praktik. Avhandlingsförfattaren lägger vikt vid att allting hänger samman i en dialektisk värld, där varje enskild faktor kan krocka med en eller flera andra. På så sätt bildas mer och mindre aktiva mönster som i strukturen hos en stor väv. Mottot för avhandlingen kan sammanfattas med Poul Henningsens ord:

Meningen må være
at man livet igennem
skal opleve tingene
i al deres pragt og forunderlighed

Arkeologen Maria Hinnerson-Berglund flyttade till Grönlands huvudstad Nuuk 1992 och var dessförinnan kommunalråd för kulturen i Göteborg.

Avhandlingens titel: Mobilitet och estetik. Nuukfjorden på Grönlands västkust som människornas livsvärld för cirka 4000 år sedan. Disputationen äger rum lördagen den 19 februari 2005 kl. 13.00 Opponent: Professor Bjørnar Olsen Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6. 

Read full post

Beckson däcksluckor hos Orust Kajak

Däcksluckor från Beckson Nu finns Beckson däcksluckor hos Orust Kajak, som kommer att lagerhålla 8"-luckor med skruvfattning (svart och svart/transparent lock) och med tryckfattning (svart och khaki). Priset för alla varianter är 390:-

Jag använder Beckson pry-out-luckor (tryckfattning) på Black Pearl och de har fungerat perfekt i drygt ett år - fullständigt täta, lätta att hantera och låg vikt. Nya bygget kommer att ha en pry-out-lucka som fikalucka - däremot större ovala luckor i trä för stuvfacken.

Uppdatering 23 okt 2006: Orust kajak meddelar att det nu finns både 6" och 8" luckor i lager - transparenta, khakifärgade och svarta, och med skruv (bara 8") eller tryckfattning

Read full post

Goda råd till vinterpaddlare

Den här videosnutten innehåller nyttig info om överlevnad i kallt vatten: www.exn.ca/video/?Video=exn20020325-icewater.asx (tips från Qajaqusa)

Read full post

Byggrapport 8/2

Igår kväll limmade jag fast sittbrunnssargen, och med nuvarande källartemperatur kommer epoxin inte att vara härdad förrän i morgon. Dagens byggtid kommer istället att ägnas åt lite detaljfunderingar kring skäddmanövrering, lucktätning, däcksbeslag och andra smådetaljer.

Read full post

Byggrapport 6/2

Mest paddling den här helgen, men lite slipning av sittbrunnssargen plus en strykning epoxi blev det i alla fall.

Read full post

Uppdatering kajakbygge

Jag har fått några frågor via mail (och i kommentarer) om tekniska data för den nya kajaken. En del ändringar finns sedan första presentationen. Här är aktuell status:

Bild av nya kajaken

Read full post

Byggrapport 3/2 del 2

Luckorna uppsågade och sargen grovslipad

Read full post

Byggrapport 3/2

Tillbaka i källaren igen efter några dagar hektiskt webbjobb. Lossade sargen med hjälp av en överhandsfräs

Read full post

Qajaq Japan

Qajaq Japan har sjösatt en ny kajaksida som det kan vara värt att hålla ögonen på framöver - i alla fall för eskimåromantiker. Sidan handlar om att bygga och använda grönlandskajaker och är ännu så länge under uppbyggnad. Ett spännande bildspråk (man kan kanske ana att webmastern har en bakgrund hos Nintendo!) och tydliga och bra förklaringar och videosnuttar med diverse rollar och andra manövrar lovar gott för fortsättningen.

Read full post

Archive

The news archive contains all news sorted by month and year they were written. Click the dates to see the year's headlines. Click on the month to view monthly news.

2024

 1. June (1)
 2. May (2)
 3. April (1)
 4. January (4)

2023

 1. December (2)
 2. November (1)
 3. October (3)
 4. September (3)
 5. August (6)
 6. July (2)
 7. June (1)
 8. May (5)
 9. January (2)

2022

 1. December (1)
 2. November (2)
 3. October (2)
 4. September (3)
 5. August (3)
 6. July (1)
 7. June (4)
 8. May (1)
 9. March (2)
 10. January (2)

2021

 1. December (1)
 2. November (2)
 3. October (4)
 4. September (6)
 5. August (6)
 6. July (6)
 7. June (4)
 8. May (5)
 9. April (2)
 10. March (2)
 11. February (2)
 12. January (1)

2020

 1. December (3)
 2. November (4)
 3. October (4)
 4. September (11)
 5. August (7)
 6. July (8)
 7. June (7)
 8. May (7)
 9. April (6)
 10. March (4)
 11. February (1)
 12. January (1)

2019

 1. December (3)
 2. November (1)
 3. October (1)
 4. September (4)
 5. August (4)
 6. July (3)
 7. June (5)
 8. May (5)
 9. April (2)
 10. March (3)
 11. February (3)
 12. January (2)

2018

 1. December (2)
 2. November (4)
 3. October (4)
 4. September (6)
 5. August (6)
 6. July (9)
 7. June (4)
 8. May (7)
 9. April (3)
 10. March (2)
 11. February (4)
 12. January (2)

2017

 1. December (5)
 2. November (3)
 3. October (4)
 4. September (3)
 5. August (6)
 6. July (11)
 7. June (5)
 8. May (5)
 9. April (2)
 10. March (2)
 11. January (1)

2016

 1. December (2)
 2. November (3)
 3. October (2)
 4. September (6)
 5. August (5)
 6. July (6)
 7. June (3)
 8. May (3)
 9. April (3)
 10. March (3)
 11. February (1)
 12. January (3)

2015

 1. December (2)
 2. November (2)
 3. October (2)
 4. September (4)
 5. August (3)
 6. July (4)
 7. June (4)
 8. May (3)
 9. April (3)
 10. March (4)
 11. February (1)
 12. January (3)

2014

 1. December (2)
 2. November (2)
 3. October (4)
 4. September (3)
 5. August (7)
 6. July (10)
 7. June (7)
 8. May (9)
 9. April (3)
 10. March (3)
 11. February (2)
 12. January (3)

2013

 1. December (3)
 2. November (4)
 3. October (8)
 4. September (5)
 5. August (5)
 6. July (8)
 7. June (9)
 8. May (8)
 9. April (7)
 10. March (7)
 11. February (1)
 12. January (4)

2012

 1. December (5)
 2. November (5)
 3. October (8)
 4. September (4)
 5. August (9)
 6. July (9)
 7. June (6)
 8. May (9)
 9. April (3)
 10. March (3)
 11. February (3)
 12. January (3)

2011

 1. December (3)
 2. November (13)
 3. October (7)
 4. September (11)
 5. August (8)
 6. July (10)
 7. June (8)
 8. May (13)
 9. April (9)
 10. March (11)
 11. February (10)
 12. January (5)

2010

 1. December (6)
 2. November (7)
 3. October (4)
 4. September (12)
 5. August (14)
 6. July (7)
 7. June (15)
 8. May (11)
 9. April (7)
 10. March (6)
 11. February (11)
 12. January (11)

2009

 1. December (11)
 2. November (10)
 3. October (14)
 4. September (11)
 5. August (13)
 6. July (8)
 7. June (21)
 8. May (23)
 9. April (13)
 10. March (11)
 11. February (8)
 12. January (10)

2008

 1. December (11)
 2. November (9)
 3. October (15)
 4. September (14)
 5. August (15)
 6. July (5)
 7. June (11)
 8. May (18)
 9. April (16)
 10. March (7)
 11. February (8)
 12. January (13)

2007

 1. December (4)
 2. November (7)
 3. October (16)
 4. September (9)
 5. August (15)
 6. July (18)
 7. June (35)
 8. May (25)
 9. April (14)
 10. March (19)
 11. February (17)
 12. January (21)

2006

 1. December (22)
 2. November (18)
 3. October (9)
 4. September (17)
 5. August (25)
 6. July (28)
 7. June (19)
 8. May (20)
 9. April (15)
 10. March (9)
 11. February (22)
 12. January (22)

2005

 1. December (18)
 2. November (10)
 3. October (10)
 4. September (15)
 5. August (24)
 6. July (10)
 7. June (11)
 8. May (12)
 9. April (22)
 10. March (20)
 11. February (11)
 12. January (24)

2004

 1. December (6)
 2. November (8)
 3. October (11)
 4. September (8)
 5. August (18)
 6. July (15)
 7. June (8)
 8. May (9)
 9. April (3)
 10. March (8)
 11. February (8)
 12. January (8)

2003

 1. December (10)
 2. November (17)
 3. October (7)
 4. September (8)
 5. August (2)
 6. June (3)
 7. May (3)
 8. April (1)
 9. March (2)
 10. February (1)
 11. January (3)

2002

 1. December (1)
 2. November (3)
 3. October (1)
 4. September (1)
 5. August (2)

2001

 1. August (1)
 2. July (1)
 3. May (1)